Esztétikus tömések

Fényre kötő tömések

A szuvas fogak, illetve letört fogak restaurálásának módja attól függ, hogy mekkora a hiányzó fogrész. Ha a szuvas foganyag eltávolítása után a foganyag hiány nem túl nagy, a fog fényre kötő tömőanyaggal építhető fel. Ennek lényege, hogy a tömőanyag az előzetesen előkészített fogüregbe képlékeny formában kerül be, majd egy speciális, részben UV tartományban világító lámpa fénye hatására tökéletesen megkeményedik.

Ahhoz, hogy a lámpa fénye tökéletesen átjárja a tömőanyagot, s ezáltal tökéletesen megkössön, a tömőanyag vékony rétegenként kerül behelyezésre. Ez azt is lehetővé teszi, hogy különböző színű tömőanyagokat kombináljunk, és ezáltal kiváló esztétikumú felépítményt készítsünk. Modern, kiváló minőségű tömőanyagokat alkalmazok, így a tömés nemcsak gyönyörű esztétikumú, hanem erős, nagy kopásállóságú és szakítószilárdságú felépítmény lesz.

Csapos felépítmények

Ha foganyag hiány nagyobb, de fényre kötő töméssel még pótolható, szükség lehet csapos megerősítésre. Ha gyökértömött fogról van szó, akkor egy arany vagy egy üvegrosttal megerősített kerámia csap gyökérbe való rögzítésével a fényre kötő tömés ellenállóbbá tehető a hatalmas rágóerővel szemben. A gyökércsatornába megfelelő hosszúságú és átmérőjű furat készül, melybe erős ragasztócementtel kerül rögzítésre a csap. Ezután fényre kötő anyaggal lehet tovább építeni a fogat.

Ha a kitisztított fog nem gyökérkezelt, de a foganyaghiány jelentősebb, akkor magába a foganyagba, tehát nem a gyökérbe készült furatba vagy furatokba kerül be titáncsap vagy titáncsapok. Majd ezután lehet a fogat tovább építeni fényre kötő anyaggal. A fényre kötő tömések – akár csappal vannak megerősítve, akár nem – nagy előnye, hogy a rendelőben rögtön elkészíthetőek és rögtön terhelhetőek, nem kell órákat várni, hogy megkössenek.

Inlay-fogbetét

Ha a fogból jelentősebb rész hiányzik, akkor a fog egy speciális betéttel (inlay) is restaurálható. Ennek lényege, hogy a fogüreg előkészítése után lenyomatot veszünk, és a lenyomat alapján fogtechnikus készíti el a felépítményt, amelyet erős ragasztócementtel rögzítünk a fogba. Az inlay készülhet aranyból, üvegrosttal és kerámiaszemcsékkel megerősített műanyagból vagy porcelánból. Az inlay előnye, hogy magas esztétikumú és nagyobb hiány pótolható vele. Hátránya, hogy nem egy ülésben készül el, mivel fogtechnikus készíti.